Wetenschap

De Westerse collectieve overtuigingen over de aard van de realiteit is veel veranderd sinds de ontdekking van de kwantumfysica dat we onze denkgeest (mind) en materie niet als afzonderlijk kunnen zien.

Lorem ipsum dolor sit

Wetenschap

Door experimenten is het duidelijk geworden dat de subjectieve denkgeest meetbare veranderingen teweegbrengt in de objectieve, fysieke wereld en dat de denkgeest en materie intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Op subatomair niveau (deeltjes) reageert energie op onze bewuste aandacht en wordt materie. We kunnen ons leven veranderen door met bewuste aandacht de realiteit die we wensen te laten ontstaan uit de oneindige mogelijkheden die er zijn.  De energie van oneindige mogelijkheden, subatomaire deeltjes, wordt gevormd door ons bewustzijn. Ons bewustzijn heeft invloed op energie (materie) omdat ons bewustzijn energie is en energie bewustzijn heeft. We kunnen materie (energie) beïnvloeden omdat we op het meest elementaire niveau energie met een bewustzijn zijn.

Zoals alles in het universum zijn we verbonden met het kwantumveld; energie en informatie in een dimensie buiten ruimte en tijd. Het fysieke lichaam is een georganiseerd patroon van energie en informatie dat een is met alles in het kwantumveld. Alles, dus wij ook, zendt een specifiek energiepatroon uit dat specifieke informatie draagt. Wisselende geestesgesteldheden zenden verschillende energiepatronen uit. We zijn een bewustzijn dat een lichaam en brein gebruikt om verschillende niveaus uit te drukken.

Het kwantumveld kan zichzelf organiseren op alle niveau's tot alles wat mogelijk is. Deze potentiële energie verlaagt zich tot een frequentie van golfpatronen tot ze als tastbare materie verschijnt. Deze universele intelligentie schenkt leven aan het kwantumveld en is dezelfde universele geest die elk aspect van het materiële universum bezielt.

Een andere manier om te kijken naar de verbinding met het kwantumveld komt voort uit het concept van kwantumverstrengeling. Twee deeltjes die aan elkaar gelinkt zijn, zijn altijd en ook buiten ruimte en tijd met elkaar verbonden. Wat er met het ene deeltje gebeurt, gebeurt ook met het andere, waar en wanneer het ook is. Omdat wij ook uit deeltjes bestaan, zijn we buiten ruimte en tijd met elkaar verbonden. Wat we elkaar aandoen doen we onszelf aan. Het wij in het verleden en een waarschijnlijke toekomst is verbonden met wie we nu zijn, in een dimensie buiten ruimte en tijd. Als we allemaal over afstand en tijd heen met elkaar verbonden zijn, betekent dat dat onze gedachten en gevoelens invloed kunnen hebben op gebeurtenissen in het verleden en onze toekomst.

Door het vermogen te ontwikkelen om in het kwantumveld te werken, kunnen we gericht het energieniveau uitstralen dat we willen. Het kwantumveld reageert echter niet simpelweg op onze wensen (emotionele verzoeken) alleen en ook niet op onze voornemens (intenties) alleen. Het reageert als die twee coherent zijn, als ze beide hetzelfde energiepatroon afgeven. Het reageert niet op wat we denken maar op wie we zijn. Dat roept een zijnstoestand op die een elektromagnetische signatuur genereert dat elk atoom in onze wereld beïnvloedt. Alle potentiële ervaringen bestaan als elektromagnetische signatuur in het kwantumveld. Er bestaat een oneindig aantal mogelijke signaturen. Door onze zijnstoestand te veranderen vinden ons lichaam en een bijpassende gebeurtenis elkaar.

Consult

Samen onderzoeken wij wat jou innerlijk tegenhoudt. Blokkades ruimen wij direct op.

Neem contact op

Onze blog

Blijf op de hoogte. Mis niks.

Neem contact op
Designed by;

Wetenschap

De Westerse collectieve overtuigingen over de aard van de realiteit is veel veranderd sinds de ontdekking van de kwantumfysica dat we onze denkgeest (mind) en materie niet als afzonderlijk kunnen zien.

Door experimenten is het duidelijk geworden dat de subjectieve denkgeest meetbare veranderingen teweegbrengt in de objectieve, fysieke wereld en dat de denkgeest en materie intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Op subatomair niveau (deeltjes) reageert energie op onze bewuste aandacht en wordt materie. We kunnen ons leven veranderen door met bewuste aandacht de realiteit die we wensen te laten ontstaan uit de oneindige mogelijkheden die er zijn.  De energie van oneindige mogelijkheden, subatomaire deeltjes, wordt gevormd door ons bewustzijn. Ons bewustzijn heeft invloed op energie (materie) omdat ons bewustzijn energie is en energie bewustzijn heeft. We kunnen materie (energie) beïnvloeden omdat we op het meest elementaire niveau energie met een bewustzijn zijn.

Zoals alles in het universum zijn we verbonden met het kwantumveld, energie en informatie in een dimensie buiten ruimte en tijd. Het fysieke lichaam is een georganiseerd patroon van energie en informatie, dat een is met alles in het kwantumveld. Alles, dus wij ook, zendt een specifiek energiepatroon uit dat specifieke informatie draagt. Wisselende geestesgesteldheden zenden verschillende energiepatronen uit. We zijn een bewustzijn dat een lichaam en brein gebruikt om verschillende niveaus uit te drukken.

Het kwantumveld is energie die zichzelf kan organiseren van energie tot subatomaire deeltjes tot atomen tot moleculen, tot alles. Deze potentiele energie verlaagt zich tot een frequentie van golfpatronen tot ze als tastbare materie verschijnt. Deze universele intelligentie schenkt leven aan het kwantumveld en is dezelfde universele geest die elk aspect van het materiele universum bezielt.

Een andere manier om te kijken naar de verbinding met het kwantumveld komt voort uit het concept van kwantum verstrengeling. Twee deeltjes die aan elkaar gelinkt zijn, zijn altijd en ook buiten ruimte en tijd met elkaar verbonden. Wat er met het ene deeltje gebeurt, gebeurt ook met het ander waar en wanneer het ook is. Omdat wij ook uit deeltjes bestaan zijn we buiten ruimte en tijd met elkaar verbonden. Wat we elkaar aandoen doen we onszelf aan. Het wij in het verleden en een waarschijnlijke toekomst is verbonden met wie we nu zijn, in een dimensie buiten ruimte en tijd. Als we allemaal over afstand en tijd heen met elkaar verbonden zijn, betekent dat dat onze gedachten en gevoelens (energie patronen) invloed kunnen hebben op gebeurtenissen in het verleden en onze toekomst.

Door het vermogen te ontwikkelen om in het kwantumveld te werken kunnen we gericht werken aan het uitdrukken van een energie niveau dat we willen. Het kwantumveld reageert echter niet simpelweg op onze wensen (emotionele verzoeken) alleen, en ook niet alleen op onze voornemens (gedachten). Het reageert alleen als die twee coherent zijn, als ze beide hetzelfde energie patroon afgeven. Het reageert niet op wat we denken maar op wie we zijn, dat roept een zijnstoestand op die een elektromagnetische signatuur genereert die elk atoom in onze wereld beïnvloedt. Alle potentiele ervaringen bestaan als elektromagnetische signatuur in het kwantumveld. Er bestaat een oneindig aantal mogelijke signaturen. Door onze zijnstoestand te veranderen vinden ons lichaam en een bijpassende gebeurtenis elkaar.


Veranderen is lastig omdat onze dagelijkse routine, bekende gedachten en gevoelens, dezelfde zijnstoestand bestendigen die vervolgens dezelfde realiteit waar maakt. Ons leven veranderen is hetzelfde als onze energie veranderen, een nieuwe ik uitvinden. De uitdaging is om een realiteit te ervaren met onze lichaam en geest voordat we die in de fysieke realiteit ervaren. Als we ons een toekomstige gebeurtenis levendig kunnen voorstellen, ontwikkelen we ons van oorzaak en gevolg tot een gevolg veroorzaker. Dat gaat in tegen de gangbare overtuiging onder het denken van de mensheid dat we een reden nodig hebben (oorzaak) om blij, dankbaarheid, geliefd (gevolg) te zijn.

Door de persoonlijkheid die we zijn geworden zenden we niet altijd een signaal uit dat voor een positieve ervaring zorgt. Door hierover te leren, te denken, te mediteren en door dienstbaar te zijn aan de mensheid, kunnen we anders gaan denken, voelen en ons gedragen om het gewenste effect te realiseren. Door dit consequent toe te passen leren we ons over te geven aan de overtuiging dat we door het uitzenden van signalen een effect zullen realiseren dat waarneembaar en onverwacht precies is wat we nodig hebben.

Designed by;