Werkvormen

Ik pas al dan niet in combinatie met elkaar onderstaande kennis en werkvormen toe op basis van wat zich aandient en waar je behoefte aan hebt. De overeenkomst tussen de beschreven werkvormen Theta Healing, Systemische coaching en Esoterische coaching is dat ze uitgaan van het principe van een universeel energieveld, een universeel bewustzijn (dat door sommigen God genoemd wordt). Een energieveld dat buiten onze zintuigelijke waarnemingen ligt maar daarmee niet minder reëel is, biedt de mogelijkheid om te werken aan verandering in ons onderbewuste.

Theta healing

Theta Healing is een meditatietechniek die gebruik maakt van een spirituele filosofie met als doel verbetering in lichaam en geest te co-creëren. De begeleider maakt hierin gebruik van een meditatieproces (gebed) om zijn hersenen in een thetafrequentie te krijgen om daarmee bij de ander veranderingen te ondersteunen.

In verschillende cursussen heb ik geleerd hoe ik mijn natuurlijke intuïtie kan inzetten om samen te werken aan beperkende overtuigingen. Nadat we in een gesprek meer zicht hebben gekregen op wat er speelt, helpt deze methode mij om in co-creatie met ‘de schepper van al dat is’ de verandering direct te realiseren. Meer informatie is te vinden op:  www.thetahealing.com.

Systemische coaching

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op hoe de verschillende systemen waar je onderdeel van uitmaakt je ontwikkeling beïnvloeden. We kijken naar de posities de je hebt ingenomen in de verschillende systemen en belangrijke patronen die daaruit zijn voortgekomen en nog steeds invloed hebben. Van daaruit kijken we hoe je meer in je eigen kracht kan komen, op een positie die beter bij je past. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen. De aandacht is erop gericht om je naar belemmeringen te laten kijken in relatie tot de systemen en de dynamiek die ze veroorzaken en eventuele openingen die zich voordoen te laten waarnemen.

In verschillende opleidingen bij Trilemma en het Bert Hellinger Instituut heb ik geleerd om, samen met jou, op zoek te gaan naar onderbewuste patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s) of je werkomgeving. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van een opstelling. In deze animatie beschrijft systemisch coach Anton de Kroon de kern ervan, hoe het werkt en wat het oplevert: https://www.youtube.com/watch?v=EaW72gm5slQ

Esoterische coaching

Het woord esoterie refereert aan het 'innerlijke', in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat verwijst naar het 'uiterlijke'. Esoterie houdt zich bezig met de niet direct zichtbare aspecten van de werkelijkheid, met de niet zintuiglijk waarneembare zaken, met de wereld van de energieën, met het wezen of de ziel achter of in de waarneembare vormen.

Het doel van de esoterie is het achterhalen van vragen vanuit het perspectief van het grotere geheel achter de dingen. Esoterie is dan ook niets vaags of mystieks, het is een wetenschap die zijn eigen terminologie en wetten heeft. Het is de wetenschap van de ziel van alle dingen die zoekt naar de bron van alle verschijnselen, vormen en substantie.

In verschillende cursussen bij Sensability en door zelfstudie heb ik de vaardigheid ontwikkeld om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van je innerlijke kennis, aanwezig in de ziel. Die verbinding tussen de persoonlijkheid en de ziel ontwikkel je door je consequent en vastberaden te wijden aan studie, meditatie en overdenking en door dienstbaarheid aan bewustwording van de mensheid. Lees meer hierover in het artikel De Spirituele Hierarchie en de Meesters van Wijsheid, BRES 295, jan-feb 2016, of bekijk dit filmpje.

Designed by;

Werkvormen

Theta healing | Systemisch Coachen | Esoterische coaching

Ik pas, eventueel een combinatie van, onderstaande kennis en werkvormen op een niet instrumentele en creatieve manier toe op basis van wat zich aandient en waar je behoefte aan hebt. De overeenkomst tussen de beschreven werkvormen, theta healing, systemische coachen en de meditatie techniek van Joe Dispenza, is dat ze uitgaan van het principe van een universeel energieveld, een universeel bewustzijn (dat door sommigen God genoemd wordt), dat buiten ons zintuigelijke waarnemingen ligt maar daarmee niet minder reëel is en dat wel de mogelijkheid biedt om te werken aan verandering in ons onderbewust en dus ons bewustzijn te ontwikkelen.

Theta healing

Theta healing is een meditatietechniek die gebruik maakt van een spirituele filosofie met als doel verbetering in lichaam en geest te co-creëren. De begeleider maakt hierin gebruik van een meditatie proces (gebed) om zijn hersenen in een theta frequentie te krijgen om daarmee bij de ander veranderingen te ondersteunen.

In verschillende cursussen heb ik geleerd hoe ik mijn natuurlijke intuïtie kan inzetten om samen te werken aan beperkende overtuigingen. Nadat we in een gesprek meer zicht hebben gekregen op wat er speelt helpt deze methode mij om in co-creatie met ‘de schepper van al dat is’ de verandering direct te realiseren. Meer informatie is te vinden op  www.thetahealing.com.

Systemisch Coachen

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op hoe de verschillende systemen waar je onderdeel van uitmaakt je ontwikkeling beïnvloeden. We kijken naar de posities de je hebt ingenomen in de verschillende systemen en belangrijke patronen die daaruit zijn voortgekomen en nog steeds invloed hebben. Vandaar uit kijken we hoe je meer in de eigen kracht kan komen, op een positie die beter bij je past. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen. De aandacht is erop gericht om je naar belemmeringen te laten kijken in relatie tot de systemen en de dynamiek die ze veroorzaken, en eventuele openingen die zich voordoen te laten waarnemen.

In verschillende opleidingen bij Trilemma en het Bert Hellinger Instituut heb ik geleerd om, samen met jou, op zoek te gaan naar onderbewuste patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s) of je werkomgeving om die hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van een opstelling. In deze animatie beschrijft systemisch coach Anton de Kroon de kern ervan, hoe het werkt en wat het oplevert https://www.youtube.com/watch?v=EaW72gm5slQ

Esoterische coaching

Het woord esoterie regeert naar ‘het innerlijke’ leven, in tegenstelling tot het begrip exoterie, dat ‘het uiterlijke’ betekent. Esoterie houdt zich bezig met de niet direct zichtbare aspecten van de werkelijkheid, met de niet zintuiglijk waarneembare zaken, met de wereld van de energieën, met het wezen of de ziel achter of in de waarneembare vormen.

Het doel van de esoterie is het achterhalen van vragen vanuit het perspectief van het grotere geheel achter de dingen. Esoterie is dan ook niets vaags of mystieks, het is een wetenschap die zijn eigen terminologie en wetten heeft. Het is de wetenschap van de ziel van alle dingen die zoekt naar de bron van alle verschijnselen, vormen en substantie.

In verschillende cursussen bij Sensability en door zelfstudie heb ik de vaardigheid ontwikkelt om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van je innerlijke kennis, aanwezig in de ziel. Die verbinding tussen de persoonlijkheid en de ziel ontwikkelen je door je consequent en vastberaden te wijden aan studie, meditatie en overdenking, en door dienstbaarheid aan bewustwording van de mensheid. Lees meer hierover in het artikel De Spirituele Hierarchie en de Meesters van Wijsheid, BRES 295, jan-feb 2016, of bekijk dit filmpje.

Designed by;